in co-production with/mewn cyd-gynhyrchiad gyda  

Chapter & Torch Theatre

LIGHTSPEED FROM

PEMBROKE DOCK

bY/GAN mark williams

on tour across wales

4th april - 5th may 2018


1979. When Star Wars superfan Sam discovers that the Millennium Falcon is being built in his home town, his life is turned upside down. Determined to get inside the cockpit; his only obstacle is his stepdad Mike, guardian of the secret hangar where the legendary ship is being built in Pembroke Dock.

2014. Sam’s daughter Lizzie goes missing, forcing him into a desperate hunt to bring her back to safety before it’s too late.

Never mind saving the galaxy, sometimes you just have to save your own world. Lightspeed from Pembroke Dock explores what happens when Hollywood’s best-loved spaceship lands on your doorstep. This is a story of hope, courage, and how to be a family when it seems the universe is against you.

A new English language play from writer Mark Williams (Jason & the Argonauts, Horrible Histories: The Frightful First world War, Horrible Science) and critically acclaimed company, Dirty Protest (Sugar Baby, Last Christmas, Parallel Lines, Protest Fudur). Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.

 

1979. Pan fydd arch-ffan Star Wars Sam yn darganfod bod y Millennium Falcon yn cael ei hadeiladu yn ei dref enedigol, caiff ei fywyd ei droi wyneb i waered. Yn benderfynol o gael eistedd yn sedd y peilot, ei unig rwystr yw ei lys-dad Mike, gwarchodwr yr hangar cyfrinachol lle bo’r llong ofod chwedlonol yn cael ei hadeiladu yn Noc Penfro.

2014. Aiff merch Sam, Lizzie ar goll, gan ei orfodi i ymgymryd â thaith frys i chwilio amdani a’i chludo i ddiogelwch cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Does dim ots am achub y bydysawd, weithiau mae’n bwysicach o lawer i achub eich byd chi eich hun. Mae Lightspeed from Pembroke Dock yn trafod yr hyn sy’n digwydd pan fo hoff long ofod Hollywood yn glanio ar stepen eich drws. Dyma stori am obaith, dewrder, a bod yn deulu pan fo’r bydysawd yn cyniwair yn eich erbyn.

Drama newydd iaith Saesneg gan yr awdur Mark Williams (Jason & the Argonauts, Horrible Histories: The Frightful First world War, Horrible Science) a’r cwmni mynych ei glod gan y beirniaid, Dirty Protest (Sugar Baby, Last Christmas, Parallel Lines, Protest Fudur). Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.


APRIL/EBRILL

4-7    Chapter, Cardiff/Caerdydd  029 2030 4400  chapter.org

17      Soar Centre/Canolfan Soar, Penygraig  01443 30 30 32  valleyskids.org

18      Ffwrnes, Llanelli  0845 226 3510  theatrausirgar.co.uk

19      Taliesin Arts Centre/ Canolfan Y Celfyddydau Taliesin   Swansea/Abertawe

          01792 60 20 60 taliesinartscentre.co.uk

21      The Riverfront/Glan Yr Afon, Newport/Casnewydd  01633 656757

23     Halliwell Theatre/Theatre Halliwell, Carmarthen/Caerfyrddin

24     Pontardawe Arts Centre/Canolfan Y Celfyddydau Pontardawe

         01639 863 722  pontardaweartscentre.co.uk

25     Borough Theatre/Theatr Borough, Y Fenni/Abergavenny

         01873 850 805  boroughtheatreabergavenny.co.uk

26     Blackwood Miners’ Institute/Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

         01495 227 206  blackwoodminersinstitute.com

27     Galeri, Caernarfon  01286 685 222  galericaernarfon.com

28     Aberystwyth Arts Centre/Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth

         01970 62 32 32  aberystwythartscentre.co.uk

 

MAY/MAI

2      Theatr Brycheiniog, Brecon/Aberhonddu  01874 611 622  brycheiniog.co.uk

4-5   Torch Theatre/Theatr Torch, Milford Haven/Aberdaugleddau

        01646 695 267  torchtheatre.co.uk

 

Follow us into hyperspace on SOCIAL MEDIA

 DILYNWCH NI I'R HYPEROFOD AR Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL 

#dirtyprotestlightspeed   #fastesthunkofjunkinWales #bestkeptsecretwales #worstkeptsecretwales

 

1200px-Closed_captioning_symbol.png

CLOSED CAPTIONING AVAILABLE AT ALL PERFORMANCES         

 

 BYDD CAPSIYNNAU CYDD AR GAEL AR GYFER POB PERFFORMIAD