How to be Brave_ web imagessquare_social.jpg
 

How to Be Brave

Written by / gAN Siân Owen

Touring Wales, March 2019
Ar daith trwy Gymru, Mawrth 2019

What could we achieve if only we harnessed the power of the stardust and supernovas within us?

Determined that her young daughter will never lose the powerful, fierce magic she arrived into the world with, Katie sets off on a mission to create an instruction manual titled, How to Be Brave.

This brand-new, one-woman play follows Katie’s journey as she gets on her old childhood BMX and rides around Newport to find what she’s really made of. By listening to the unheard voices of the city, she begins to ask what the women who have gone before can teach her about how to be brave in this confusing, fast-changing world we live in.

Experience a love story from writer Siân Owen, to Newport - the city that made her.

 

Beth fedrem ni ei gyflawni pe buasem ond yn harneisio grym llwch y sêr a’r uwchnofa o’n mewn?

Mae Katie yn gwbwl benderfynol na fydd ei merch ifanc fyth yn colli’r hud grymus a ffyrnig a oedd ganddi pan ddaeth i’r byd yn gyntaf oll, ac fe aiff ati i lunio llawlyfr â’r enw Sut i Fod yn Ddewr.

Mae’r ddrama un ddynes, newydd sbon hon yn dilyn taith Katie wrth iddi reidio ar hen feic BMX ei phlentyndod o amgylch Casnewydd er mwyn dod i well ddealltwriaeth o'r hyn sy’n greiddiol i’w hanfod.  Trwy wrando ar leisiau y ddinas nas clywir fel arfer, mae’n dechrau gofyn beth gall y menywod a aeth o’i blaen ei dysgu hi ynghylch a bod yn ddewr mewn byd sy’n newid mor chwim ac yn peri penbleth i ni sy’n byw ynddo.

Dyma stori garu fendigedig oddi wrth yr awdur Siân Owen, ar gyfer Casnewydd -  y ddinas a’i gwnaeth.

Tour / Taith

13 - 16 March / Mawrth
Chapter, Cardiff / Caerdydd
Chapter.org

19 March / Mawrth
Torch Theatre / Theatr y Torch, Milford Haven / Aberdaugleddau
Torchtheatre.co.uk

21 - 23 March / Mawrth
Le Pub, Newport / Casnewydd
Lepublicspace.co.uk

27 March / Mawrth
Galeri, Caernarfon
Galericaernarfon.com

#HowToBeBrave
@DirtyProtest